Privacy

Tulsi Yoga is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring

Persoonsgegevens die Tulsi Yoga verwerkt

Tulsi Yoga verwerkt je persoonsgegevens omdat je les volgt en omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die verwerkt worden:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Tulsi Yoga verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling
– Je te kunnen bellen of e-mailen (bijvoorbeeld als een les niet doorgaat)
– Je te informeren over wijzigingen (bijvoorbeeld aanpassingen in het lesrooster)

Gegevens die je over gezondheid afgeeft, worden niet bewaard. Deze worden uitsluitend gebruikt om je specifieke aanwijzingen te geven tijdens de lessen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Tulsi Yoga maakt GEEN gebruik van computerprogramma’s of –systemen, waarmee op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang Tulsi Yoga persoonsgegevens bewaart

Tulsi Yoga bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig en wettelijk verplicht is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Na afronding van de diensten (deelname stopt), worden de gegevens niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is en daarna vernietigd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Tulsi Yoga gebruikt de door jouw verstrekt gegevens alleen voor zichzelf en zal deze nooit aan derden geven of verkopen. Uitzondering hierop is het voldoen aan een wettelijke verplichting zoals belastingaangifte.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt natuurlijk altijd het recht jouw persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. Hiervoor stuur je een gespecificeerd verzoek per mail naar tulsiyoga@hotmail.com.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, dien je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de strook met nummers onderaan het paspoort, paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Er wordt zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen vier weken, op jouw verzoek gereageerd.

Hoe Tulsi Yoga persoonsgegevens beveiligt

Tulsi Yoga neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Bij twijfel of vermoeden van misbruik kun je dit aangeven middels een mail naar tulsiyoga@hotmail.com.

AVG

Meer informatie over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vind je op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: autoriteitpersoonsgegevens.nl